Javno zdravstveno prosvjećivanje jedno je od javnih ovlaštenja Crvenog križa. Ovaj program temelji se na edukaciji opće populacije o zdravlju u zajednici, a za specifične ciljne grupe tretira aktualne teme koje se definiraju kroz strateško planiranje u skladu sa trenutnom situacijom i potrebama.

Kroz ovaj vid djelovanja, Crveni križ Grada Zenica u kampanjama obilježavanja tradicionalnih datuma podiže svijest stanovništva o načinima prevencije različitih oboljenja, te na taj način radi na unapređenju u zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti u podizanju zdravstvene i ekološke kulture stanovništva.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji promocija zdravlja definiše se kao proces osposobljavanja ljudi za kontrolu i unapređenje vlastitog zdravlja (Povelja o promociji, Ottawa, 1986.).

Crveni križ Grada Zenice nastoji prenijeti znanje o značaju zdravlja i uticati na promjenu štetnog ponašanja i loših navika koje dovode do razvoja bolesti. Na taj način želi se pridonijeti usvajanju pravilnih stavova o zdravom načinu života te važnosti očuvanja tjelesnog i duševnog zdravlja. Društvo u cjelini i mi sami dijelimo odgovornost za zdravlje pa je potrebno stalno ulagati u razvoj novih oblika zdravstvene zaštite i unapređenje vlastitog i zdravlja svoje porodice i zajednice.