Program rada s mladima pokrenut je s ciljem razvijanja osjećaja  humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna od naših zadaća je uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, sticanje novih znanja i vještina i međusobno povezivanje. Mladi čine više od 70 posto od ukupnog broja volontera u Crvenom križu Zenica i najsnažniji su temelj volonterskog djelovanja.

Crveni križ grada Zenice radi sa mladima

Kvalitetno iskorišteno slobodno vrijeme

Crvenom križu grada Zenice cilj je korisno i odlučno organizirati slobodno vrijeme mladih i osposobiti ih za provođenje aktivnosti. Član mladih može biti svaka mlada osoba koja želi dio svog slobodnog vremena posvetiti radu Crvenog križa i prihvata principe rada Crvenog križa.