Prva pomoć tradicionalna je djelatnost Crvenog križa Grada Zenice koju

primjenjujemo u svim programima edukacije na području grada Zenice.

crveni-kriz-grada-zenice-obuka-prve-pomoci

Šta je prva pomoć?

Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo povrijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Prva pomoć podrazumijeva zbrinjavanje fizičkih povreda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Intervencijama prve pomoći nastojimo sačuvati život, ublažiti patnju, spriječiti daljnje bolesti ili ozljede i ubrzati oporavak. Osoba koja pruža prvu pomoć je osoba koja poduzima određene postupke radi pomoći povrijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi  pazeći  pritom na svoju sigurnost i sigurnost svih učesnika, ne izazivajući dodatnu štetu.

Ciljevi prve pomoći su:

  • spašavanje života,
  • sprječavanje nastanka komplikacija i invaliditeta,
  • skraćivanje vremena liječenja i oporavka.

Prva pomoć jedna je od temeljnih djelatnosti Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je ključna za identitet Pokreta Crvenog križa širom svijeta, već više od 150 godina.

Pomoć u izgradnji sigurnijih i zdravijih zajednica

Kontinuiranom edukacijom CK Zenica nastoji osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama nastanka povreda i naglo nastupajućih bolesti. Poticanjem svakog ojedinca na pomoć i samopomoć CKZ pomaže u izgradnji sigurnijih i zdravijih zajednica.

Svjetski dan prve pomoći

Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine druge subote u septembru. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći prilika je za isticanje važnosti prve pomoći na globalnoj razini kao humanog čina.

Uključivanjem šire javnosti utiče se na promjene u razmišljanju o značaju prve pomoći u svakodnevnom životu. Tim povodom organiziraju se različite aktivnosti s ciljem popularizacije prve pomoći i ukazivanja na važnost pravovremene i na pravilan način pružene prve pomoći.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Crveni križ Grada Zenica provodi u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu/križu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 28/06), odnosno javnim ovlaštenjima definiranima u članu 9. tačkama 9. i 10. Zakona o Crvenom krstu/križu FBiH.