Međunarodni dan volontera

volonteri1

Međunarodni dan volontera

Danas, na Međunarodni dan volontera kao i svaki dan prepoznajemo sjajan posao koji naši volonteri rade na terenu.
Volonteri su stub naše organizacije. I na današnji dan kažemo #HvalaVolonteri
Volonteri igraju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja sa zajednicom. Danas slavimo ulogu koju imaju i kažemo #HvalaVolonteri.
Volonteri uključeni u lokalnim zajednicama su najznačajniji u ranoj fazi nakon prirodne ili druge nesreće posebno za prevenciju zdravstvenih i mentalnih stanja. #HvalaVolonteri.
Volonteri su prvi na frontu u odgovoru na prirodne i druge nesreće. #HvalaVolonteri

Leave a Comment

Your email address will not be published.