Slide Crveni križ grada Zenice OFICIJALNA
WEB STRANICA
CRVENOG KRIŽA
GRADA ZENICE
Za sve naše simpatizere, prijatelje i humaniste,
pokrenili smo prvu web stranicu našeg CRVENOG KRIŽA.
Pratite nas i budite dio našeg humanog rada.
Slide Crveni križ Grada Zenice POSTANI
VOLONTER
Crveni križ Grada Zenica je spremna,
efikasna i moderna humanitarna organizacija
sa prepoznatljivim i prihvaćenim programom
u javnosti koji mu osigurava
vodeću ulogu u oblasti humanitarnog rada.

Naše aktivnosti

1000
Ukupan broj volontera
100
Ukupno donacija
1500
Donirano litara krvi
20
Partnera i prijatelja

Vizija Crvenog križa Grada Zenice

Crveni križ Grada Zenica je spremna, efikasna i moderna humanitarna organizacija sa prepoznatljivim i prihvaćenim programom u javnosti koji mu osigurava vodeću ulogu u oblasti humanitarnog rada.

Organizacija djeluje snagom 1.000 volontera/aktivista u osnovnim i srednjim školama, 100 na fakultetima i 250 volontera u mjesnim zajednicama.

Mladi Crvenog križa Grada Zenica koji aktivno i svakodnevno učestvuju u radu organizacije regulisani su i Statutom i broje 60 članova koji su uključeni u sve aktivnosti.
Partneri u radu organizacije su Gradska Uprava Zenica, JU Centar za socijalni rad, Kantonalna bolnica Zenica, Civilna zaštita i druga javna i privatna preduzeća, ustanove i udruženja.

Crveni križ Grada Zenica djeluje u vlastitom prostoru sa 2 profesionalno zaposlena lica, sekretar Amila Kovač i tehnički sekretar Mirela Hodžić. 

Mobilisanjem snaga humanosti, poštujući ljudsko dostojanstvo i osnovna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i odredbe Statuta, a u saradnji sa zajednicom i vlastima nastojati :

  • obrazovno-odgojnim programima spriječiti ili ublažiti patnje građana i pomoći im u nevolji, s naglaskom na razvijanju zdravstvene i socijalne zaštite
  • koordinirati i pomoći aktivnosti u osposobljavanju i organiziranju građana za pružanje raznih vidova pomoći u nesrećama izazvanim prirodnim ili ljudskim faktorom,
  • upoznati stanovništvo sa sadržajem i značajem Ženevskih konvencija i Međunarodnog humanitarnog prava, podstičući njihovu primjenu i njegujući toleranciju i razumijevanje među ljudima, a posebno među mladima .

NAŠI NAJBOLJI POSLOVNI PARTNERI I PRIJATELJI