Volontiranje je dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uslova isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje

 Vrste volontiranja

  • Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovno i kontinuirano, na sedmičnoj osnovi u periodu od najmanje tri mjeseca bez prekida,
  • Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju,
  • Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.

Volontiranje čini samu srž izgradnje zajednice. Volontiranjem se promoviše povjerenje i uzajamnost. Ljude se potiče da budu odgovorni građani i osigurava im se okolina u kojoj mogu učiti o dužnostima demokratskog uključivanja u život zajednice.