Crveni križ Zenica, dobrovoljno davanje krvi

Crveni križ Grada Zenice razvija svijest o dobrovoljnom darivanju krvi, u saradnji sa Transfuzijskim centrom Kantonalne bolnice Zenica organizira i provodi akcije darivanja krvi, okuplja darivatelje, vodi brigu i evidenciju o darivateljima krvi.

Kako bi se zadovoljile sve potrebe zdravstva Bosne i Hercegovine za krvi i krvnim pripravcima, u saradnji s transfuzijskim službama, izrađuje se godišnji Plan prikupljanja krvi i kalendar akcija prema iskazanim potrebama zdravstva Bosne i Hercegovine, vodeći brigu da priliv krvi tokom godine dnevno i mjesečno bude kontinuiran i ravnomjeran.

U većini zemalja u svijetu ova djelatnost povjerena je Crvenom križu zbog njegovog humanitarnog rada, razvijene mreže društava Crvenog križa na terenu i velikog broja volontera što omogućuje neprofitno prikupljanje krvi.

Crveni križ Grada Zenice posebnu pozornost posvećuje općoj edukaciji stanovništva u izgradnji svijesti o važnosti davanja krvi i stvaranju pozitivnog stava o dobrovoljnom davanju krvi kao i kontinuiranoj edukaciji zaposlenika i volontera.