Korona virus-Najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge

Korona_virus

Korona virus-Najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge

Najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge jeste da se pridržavate slijedećeg:

  • Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola,
  • Držite distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu ili imaju povišenu temperaturu,
  • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama,
  • Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

Leave a Comment

Your email address will not be published.